top of page
Image by The Chuqur Studio

INTEGRACE A EMANCIPACE

Náš spolek sdružuje desítky smíšených česko-afghánských rodin, které pomáhají  rodinám nově příchozím. Sdílet zkušenosti, doprovodit na jednání, tlumočit, ovšem také vyučovat českému jazyku...

...v neposlední řadě naslouchat a morálně podpořit, to je podle nás nejpřirozenější recept pro integraci.


Jsme vděčni za pomoc integračních neziskových organizací, jakož státních sociálních pracovníků, chceme s nimi úzce kooperovat. Ovšem cítíme se právě jako komunita povinni i oprávněni angažovat se na tomto poli a být přibráni českou vládou a všemi institucemi jako rovnoprávný partner.


Uveďme konkrétní problémy: Naši nově příchozí krajané dostávají k vyplnění dokumenty, kterým nerozumí. Nebo nabídky bydlení v malých obcích, kde těžko získají práci odpovídající jejich (obvykle vyššímu) vzdělání. A pro naše dobrovolníky není možné jim být nablízku. Abychom jim pomohli nalézt bydlení ve městech, žádají pronajímatelé bytů garanci zaměstnání, ale jak si může najít zaměstnání člověk umístěný i půl roku od obdržení azylu v ubytovně Ministerstva vnitra? Máme návrhy řešení, potřebujeme mít ve státu partnera k jejich zapracování.

Zvláštní pozornost bychom rádi věnovali afghánským ženám, protože ty nově příchozí mnohdy vyrůstaly ještě za první vlády Talibanu, kdy jim bylo odepřeno vzdělání, na což nejsou české instituce připraveny.

Jsme odhodláni věnovat náš volný čas, ale moc by nám pomohli také dárci, abychom mohli například mohli tisknout učebnice, zakoupit slovníky...

CZAFG tlumočníci.jpg

FÉROVÉ DOKONČENÍ EVAKUACE A KONTROLOVANÁ IMIGRACE

Někteří z nás osobně zažili evakuaci afghánských zaměstnanců ČR v srpnu 2021 - byla chaotická, stresující, riskantní, bez jasných instrukcí, bez přehledných a férových pravidel. Mnohým dala šanci na život, jiným ji - prozatím - vzala. To je třeba řešit, vkládáme naději do nové české vlády, že se i v tomto ohledu dokáže vyrovnat s dluhem té přechozí. Jsme plně k dispozici.

Některé rodiny byly evakuovány dvougeneračně (děti, rodiče, prarodiče), další částečně, jiné vůbec. Tehdejší česká vláda neměla plán a neměla systém. Mnozí z těch, kdo roky s nasazením života pracovali na rozvojových projektech pod českou vlajkou, byli v Afghánistánu ponecháni. (Dokonce kupříkladu absolventi - a to již porevoluční - Vojenské akademie Vyškov, kteří s AČR odpracovali přes deset let. Nebo její novější tlumočníci, kteří s nasazením života poskytovali informace o pozicích Talibanu v době evakuačních letů, aniž by pak sami byli vyzvednuti.) Od té doby mění neustále úkryty, nevycházejí z domů, protože jinak by je mohlo potkat "záhadné nezmizení". Stále čekají na českou pomoc.

Jiné státy, od Německa po Austrálii, během podzimu 2021 dokázaly vyjednat pokračování evakuací. Jak je možné, že dnes proudí německé autobusy z Kábulu do Pákistánu, zatímco český velvyslanec v Islamabádu dodnes nemá svolení vystavit vísa ani těm spolupracovníkům AČR, kterým se podařilo uniknout do této sousední země? Nám, českým Afgháncům, de facto Čechům, jde nejen o krajany, ale také čest a mezinárodní renomé České republiky, obnovu síly české diplomacie.

V Afghánistánu byli zanecháni stejně tak rodinní příslušníci (včetně manželek!) evakuovaných tlumočníků, dále zaměstnanci významných českých humanitárních organizací (jako Člověk v tísni, Berkat ad.). Někteří jsou moc stateční, třeba se snaží činnost obnovit, pro jiné je ale setrvání pod vládou Talibanu smrtelným nebezpečím. Nebo jsou prostě ukrytí a vyhladovělí. Je třeba dokončit evakuační operaci.

V neposlední řadě je pro české občany afghánského původu velmi důležité, ba je to snad jejich právo, žádat českou vládu (protože i jimi zvolenou vládu) o pomoc také jejich přímým rodinným příslušníkům. Čeští občané afghánského původu, veskrze zde vystudovaní a desítky let působící lékaři, učitelé, stavební inženýři, dokonce příslušníci bezpečnostních složek ČR, žádali o udělení víz nejbližším zavčasu. Všechny dokumenty byly v pořádku a české rodiny zaručily, že se postarají bez sociálních dávek. Přesto jim odpovědné úřady neodpovídaly v zákonných lhůtách, mnohdy vůbec. Tyto rodiny by sem netahaly nikoho neznámého, neprověřeného, natož ilegálně, ale právě na řádný zákonný postup z jejich strany, kdežto nezákonné obstrukce ze strany českého státu, doplatily.

Doufáme, že nová česká vláda se osvobodí od populismu jejích předchůdců a bude spravedlivá. Jak deklarujeme v našem otevřeném dopisu, my jsme připraveni naopak participovat na prověřování afghánských imigrantů do ČR nebo celé EU, ani my zde necheme žádné radikální islamisty a nekontrolovanou migraci. Náš spolek chce doplnit malou afghánskou diasporu v Česku o osoby s vazbou na ČR a těmto pomoci všemi silami v integraci.

CZAFG kultura.jpg

ROZVOJ KOMUNITY A ZACHOVÁNÍ TRADIC

Děti těch z nás, kdo zde už nějaký ten pátek žijeme, vůbec nerozeznáte od jiných dětí s českým občanstvím. Spíše někteří z nás, kterých se to týká, od nich až v pubertě slyšíme výčitku, že jsme je nenaučili jazyk jejich předků. Česky mluví a píší výborně, to ostatně platí uý i o dětech armádních tlumočníků, které sem byly  přestěhovány v letech 2012-2016, kdy ještě běžel přesídlovací program. A tak to bude i s dětmi, které chceme zachránit z područí Talibanu dnes.

Rádi bychom pro ně však zachovali oslavy tradičních afgánských svátků a zvyků. A nejen to - s celou českou společností bychom se rádi podělili o kulinářské zážitky afgánské kuchyně, naše volnočasové aktivity, básníky a malíře světových jmen...

Moc rádi bychom přispěli k pestrosti českého kulturního prostředí pořádáním výstav a koncertů, současně participací na větších i lokálních kulturních akcích, které organizují jiné spolky, obce, města či kraje. Poskytněte nám prostor představit to nejlepší z afgánské kultury a my se vynasnažíme vás bavit, informovat, okouzlit.

ČINNOST A PRIORITY: Activities
bottom of page